Kaartverkoop concerten:

Kaarten voor onze concerten kunt u bestellen door het juiste bedrag over te maken op de bankrekening van ons koor (zie het blokje "contributie" hiernaast). Vermeld uw naam en het aantal kaarten dat u wenst. De kaarten liggen dan bij de kassa voor u klaar bij het concert.

Contributie en inlichtingen

De contributie bedraagt in principe € 290 per jaar. (Omdat gebleken is dat dat bedrag voor sommigen een te hoge drempel is en anderen best bereid en in staat zijn wat meer te betalen, hebben we een getrapte contributie ingevoerd met afwijkingen van 25%. Dit betekent dan een minimum contributie van € 200 en een maximum contributie van € 335. Elke deelnemer bepaalt zelf welk tarief hij of zij betaalt.)
IBAN van het koor: NL44INGB0006221099, ten name van Zangvereniging Scala, Amsterdam.

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met:
André van Oostveen (klik op naam om e-mail te versturen)
T: 06-22859006